1. การถ่ายภาพเบื้องต้น    
(หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
ศึกษา
2. การถ่ายภาพตามองค์ประกอบ
(หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
ศึกษา