ดนตรีสากล    
      (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
ดนตรีสากล 2
      (หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)