1. การพิมพ์ซิลสกรีนกระดาษและพลาสติก    
(หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
ศึกษา
2. การทำซิลค์สกรีนสิ่งทอ
(หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 85 บาท)
ศึกษา
3. การทำซิลค์สกรีนสิ่งทอ
(หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
ศึกษา
4. การวาดเขียนพื้นฐาน
(หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
ศึกษา
5. การวาดเส้นขั้นพื้นฐาน
(หลักสูตร 150 ชั่วโมง ค่าสมัคร 160 บาท)
ศึกษา